iran flag

فعالسازی اشتراک

فعالسازی اشتراک یوفایندر

یوفایندر، به تمام خریداران دستگاه های تلتونیکا، یکسال استفاده از سامانه ردیابی پیشرفته یوفایندر را هدیه می دهد. در صورتی که یکی از دستگاه های جی پی اس برند تلتونیکا را از یوفایندر خریداری کرده باشید، می توانید توسط کارت اشتراک موجود در بسته بندی دستگاه، اشتراک یکساله رایگان را برای ردیاب تلتونیکای خود فعال نمایید.

همچنین اگر دستگاه تلتونیکا خود را از جاهای دیگر خریدرای کرده باشید، می توانید برای دریافت هدیه یکساله با یوفایندر تماس بگیرید. لطفا جهت فعالسازی اشتراک، کد اشتراک روی کارت را در کادر زیر وارد نمایید.

سوالی دارید؟

در مورد سیستم مدیریت ناوگان سوالی دارید؟ روی ما حساب کنید!

تماس با یوفایندر